Gizlilik Politikası ve KVKK

Gizlilik Politikası ve KVKK

GİZLİLİK POLİTİKASI

Araç Muayene Randevu Danışmanlık Hizmeti (Bundan sonra sadece "Sitemiz" veya "Site" olarak adlandırılacaktır.), kullanıcıların veya ziyaretçilerinin Sitemiz üzerinden ilettikleri ve bize söylemiş olduğu kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere kesinlikle açıklamayacaktır.

Sitemiz tarafınızdan talep ettiği kişisel bilgilerin gizliliğini korunmakta olup, ödeme yaptığınız kredi kartı bilgileri yüksek şifreleme ile korunmakta olup kesinlikle kredi kartı ve ödeme bilgileriniz bankamız güvencesi altındadır, bize sipariş numaranız dışında hiç bir kart bilginiz ulaşmamaktadır ve almak istediğiniz hizmetin size ulaşabilmesi ve istemiş olduğunuz araç muayene istasyonuna randevu alma dışındaki amaçlar için kullanılmayacağını, kesinlikle üçüncü kişilere paylaşılmayacağını garanti ederiz. Bu bilgiler yalnızca randevu alınan istasyon için ve hizmetlerin gönderimini sağlamak, fatura edilmesi kaydıyla kullanılmaktadır.

Sitemiz, işbu Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartlarımızda tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere kesinlikle açıklamayacaktır. Sitemiz, kişisel bilgileri TÜVTURK randevu sisteminden randevu almak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla randevu sistemi ile paylaşabilecektir. Bilgileriniz, randevunuz alınıp aracınızın muayenesi gerçekleştikten sonra, sistem tarafından otomatik olarak silinmektedir. Hiç bir şekilde kayıtta tutulmamaktadır.

Sitemiz, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

---*---

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

Site olarak kişisel verilerinizi en üst düzeyde koruyor, bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi ne şekilde işlediğimiz, kimlere aktardığımız ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda işburada bilgilendirilmektesiniz.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sorumlusu; şuan ziyaret etmiş olduğunuz işlem yapmakta olduğunuz Sitemiz'dir. Veri sorumlusu olmamız, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak sorumlu olduğumuz anlamına gelmektedir.

2. Sitemiz Hangi Kişisel Verilerinizi Toplamaktadır?

"Kişisel veri," kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Tarafımızdan toplanan kişisel verileriniz; Araç muayene randevu hizmet alımı için ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, araç plakası, ruhsat belge seri ve no, muayene istasyonu ve şehri, adres vb gibi verileri içermektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Toplamaktayız?

Kişisel verilerinizi aşağıda yer alan amaçlarla toplamaktayız:

- Aracınıza ait randevu hizmetini oluşturmak,

- Plakanıza ait varsa borç bilgilendirmesini iletmek,

- Herhangi bir aksaklıkta size bilgi vermek.

4. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

Kişisel verilerinizi, araç randevunuzu oluşturmak için bize başvurduğunuz için randevu hizmetinizi almak amaçlı olarak toplamaktayız.

Sizinle iletişim kurmamıza onay vermeniz halinde (randevu formunu doldurarak bu onayı vermiş sayılırsınız) veri işleme dayanağı açık rızanız olmaktadır.

5. Kişisel Verilerinizi Hangi Üçüncü Kişiler ile Paylaşmaktayız?

Kişisel verilerinizi, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, her durumda Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde bulunan şartlara uygun olarak birtakım üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda,

- Randevunuzu oluşturmak için TÜVTURK resmi sitesi ile,

- Herhangi bir sorunda gerekli resmi merciler ile,

- Anlaşmazlıklar halinde regekli resmi kurumlar ile,

- Kredi kartı ile ödeme sisteminde aracı sanal pos firması ile,

- Sizinle iletişime geçmemize onay vermeniz halinde, sizlerle iletişime geçmemiz amacıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak her türlü gerekli güvenlik tedbirinin alınmasını sağlayarak elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşmaktayız.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Sitemiz tarafından verilerinizin veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle başvuruda bulunarak her zaman;

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verilerinizin işlenmiş ise bunlara ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde ve yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amaçların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda, (i) ad soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, (ii) başvuruda verdiğinz araç plakanız, (iii) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yer adresi, (iv) var ise bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks numarası, (v) talep konusu bulunması zorunludur.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz bize ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

7. İletişim Onayını Nasıl Geri Alabilirsiniz?

Sizinle iletişime geçmemiz amacıyla onay vermiş olmanız halinde, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca, onayınızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz. İletişim izninizin iptali için iletişim sayfamızdan üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.Araç muayene randevu hizmeti alırken ve sitemiz ile ilgili bilgilerde gizlilik politikalarımızı mutlaka okuyunuz. Hizmet gizlilik politikası..