Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Sitemiz (ve bağlı siteleri - bundan sonra "Sitemiz" / "Site" olarak adlandırılacaktır.) Mesafeli Satış / Hizmet Sözleşmesi


MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Hizmeti sağlayan kuruluş: Araç Muayene Randevu Danışmanlık Hizmeti Gürün, Sivas – Türkiye Sivas Defterdarlığı Gürün Vergi Dairesi

Telefon: +90 (552) 543 0881

Web Adresi: Bu site ve bağlı siteler!

E-Posta: [email protected]


ALICI

Ad Soyad:.............. ................................................

Adres:.................... ................................................

Telefon:................. ................................................

E-Posta:................. ................................................

Adres:.................... ................................................


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının hizmeti sağlayan kuruluşa ait web sitesinden elektronik form ortamında veya +90 (552) 543 0881 telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usülleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal / hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Sitemiz ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ

Hizmeti sağlayan kuruluş tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme Alıcı tarafından .../.../...... tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.


MADDE 4- HIZMETİN TESLİMi, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Hizmet, alicinin teslimini talep etmis oldugu ...................... adresinde .....................’a teslim edilecektir. Online yani dijital bir işlem olduğundan dolayı hizmetin teslim esası SMS veya e-posta ile otomatik olarak bildirilecek ve teslim edilmiş sayılacaktır. Bilgilerin eksik veya hatalı girilmiş olması sorumluluğu Alıcı tarafa aittir.


MADDE 5- ÖDEME MASRAFLARI VE İFASI

Ödeme masrafları hizmeti sağlayan kuruluşa aittir. Hizmeti sağlayan kuruluş, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı hizmeti sağlayan kuruluşa aittir.


MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun mal / hizmet bedelini hizmeti sağlayan kuruluşa ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal / hizmeti 3 (üç) gün içinde hizmeti sağlayan kuruluşa göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri, ödeme masrafları ve iade masrafları Alıcıya aittir. İadesi olmayan hizmetlerle ilgili durumlarda T.C. yasaları gereği ilgili kanun maddeleri geçerli olacaktır.


MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Hizmeti sağlayan kuruluş, sözleşme konusu Hizmetin sağlam, eksiksiz, başvuru formunda belirtilen niteliklere uygun şekilde hizmet verilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu hizmet, farklı bir kişiye verilecek ise, hizmet alacak kişi / kuruluşun hizmeti kabul etmemesinden hizmeti sağlayan kuruluş sorumlu tutulamaz. Hizmeti sağlayan kuruluş, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal / hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal / hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle hizmeti sağlayan kuruluş, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Hizmeti sağlayan kuruluş hizmetin ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.

Ödemenin iadesi gerçekleştirildiğinde Alıcı hesabında görünme süresi Alıcı banka tarafından gecikebilir. Bu durumdan Satıcı sorumlu değildir. Alıcı bankası ile ilgili görüşmeleri sağlar ve ödeme iadesini tesliam alır.


MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka / modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli Sitemizdeki hizmet tanıtım sayfasında veya hizmet formunda yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.


MADDE 9- HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Hizmetin peşin fiyatı hizmet detay sayfası veya sipariş formu içeriğinde mevcuttur.


MADDE 10- HİZMETİN VADELİ FİYATI

Hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre hizmet detay sayfası veya sipariş formu içeriğinde mevcuttur.


MADDE 11- FAİZ

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin belirlediği faiz oranından ve her halükarda %30'dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı MADDE 13 hükmünce sorumludur.


MADDE 12- PEŞİNAT TUTARI

Hizmetin peşinat tutarı hizmet detay sayfası veya sipariş formu içeriğinde mevcuttur.


MADDE 13- ÖDEME PLANI

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alici arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.


MADDE 14- CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu Hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa (elektronik ortamdaki hizmetlerde SMS veya e-posta ile teslim geçerlidir) tesliminden itibaren 2 (iki) gün içinde cayma hakkini kullanabilir. Cayma hakkinin kullanılması için aynı süre içinde hizmeti sağlayan kuruluşa faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve Hizmetin MADDE 15 hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, hizmet alınmadığının ispatlanması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal / hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal / hizmet iptal edilir. Fatura asli gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Hizmetin teslimat bedeli hizmeti sağlayan kuruluş tarafından karşılanır.


MADDE 15- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüte düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüte düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı hizmeti sağlayan kuruluşa oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


MADDE 16- YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.


ALICI

Ad Soyad:.............. ................................................

Tarih:..................... ................................................Sitemizden aldığınız hizmet karşılığında iş bu mesafeli satış sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız. Haklarınızı öğrenmek için bunu okuyunuz..